RESURRECTION

RESURRECTION

"YENİDEN DİRİLİŞİN MEVSİMİNDE"

Eserimde kolaylıkla anlaşılamayan, bilinçsiz, şematik etki gösterilerek insanın bilinçaltına etkide bulunulmaktadır. Görseller sembol ya da marka gibi çok basittir. Mutlu insan yarası olmayan değil bir çok yarayla kendi kendini tedavi edebilendir. Şifa veren grafizm eserlerim, duygusal olarak böyle bir inancı destekleyebilmektedir. Sorunlar herkese göre çok farklı olabilir ama bütün insanların yüreğinde çözülmemiş, çok çeşitli sorunlar vardır ve bu sorunlarla yaşarlar. Bedensel yaralar zaman geçtikçe kapanır ama ruhsal yaralar devam eder. Bunlar bedenimizden ayrılmayıp enerji biçiminde var olurlar, her ne kadar yok etmek istesek de reddetsek de bunlar, bir yerlerde saklı olup daha sonraları aniden ortaya çıkabilmektedirler.

 

Diriliş serisinden temsili bir eser söyleyecek olursam Çınar ve Sinek kuşu diyebilirim. Çınar Yaprağına takıntılı olmam, dirilişin bir sembolü olarak kullanmak istememden ileri gelmektedir. Ama doğal çınar yaprağıyla eserimdekinin yaprak damarları kesinlikle farklıdır. Solucan ya da tırtıl gibi kıvrıla kıvrıla hareket eden yaprak damarlarını resimlere yansıtmak istiyorum. Çınar, ilkbaharda enerji patlarcasına güçlü bir biçimde yetişir. Çınarın silüetinde fırçayla güçlü bir şekilde yazılmış gibi bir enerji hissediliyor. Sinek kuşu, hayatta kalmak için saniyede yaklaşık elli kez kanat çırpar. Çınar yaprağı aracılığıyla "Güçlü ve gözüpek yaşayalım" Sinek kuşu aracılığıyla da "Çalışkan yaşayalım" mesajını vermek istiyorum.

 

Arka fon olarak kullanılan aksiyonlu boyama tekniği ilkellik duygusunu uyandırmaktadır. Sanki uzay teleskopuyla geceleyin gökyüzündeki birçok takımyıldııznı büyütmüş gibi görsel bir etkiyle buna özgü aksiyonlu boyama yapmaya çalıştım. İnsan olarak herkesin sahip olduğu ilkel bilinçaltına dair doğrudan ve somut bir yöntem olduğu söylenebilir, literatür aracılığıyla Jackson Pollock'tan başlayan aksiyonlu resim tekniğini Sam Fransis'ten başlayarak birçok ressam tarafından kullanılan (devam ettirilen) eğitim vasıtasıyla rahatça kullanabileceğimden emin oldum. Kimileri Tinker Bell'in uçtuğu Disney Film sahnelerini anımsattığını söylüyor: Disney filmlerinin başında çıkan tanıtım (giriş) ekranında yıldızın etrafında dönen ışık huzmesinin uçan Tinker Bell'in izi olduğunu söylüyorlar.